Disclaimer

De standpunten en meningen op deze website, zijn een persoonlijke mening vanuit 88food.nl en staan los van eventuele officiële standpunten van bedrijven of organisaties die worden vermeld.

Er wordt geprobeerd alle zorg in acht te nemen om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

88food.nl heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijs iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of negatieve gevolgen voor de gebruiker.

Back to top button